Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

 2018.gada 28 martā PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienībā notika mācību vizīte profesionālās izglītības skolotājiem no Malnavas, Balviem, Daugavpils un Utenas projekta “INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 “MOBILITY”” ietvaros.

Visus dalībniekus sagaidīja PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs A. Andžāns, pastāstot un iepazīstinot ar struktūrvienībā projekta ietvaros paveikto.

Turpmākā dienas gaitā profesionālie skolotāji M. Ločmelis un I. Stepiņa  iepazīstināja ar projekta gaitā iegādāto aprīkojumu.

Vēlāk M.Ločmelis vadīja praktiskās nodarbības metāla locīšana izmantojot indukcijas sildīšanas ierīci. I.Stepiņa vadīja praktiskās nodarbības izšūšanā.

Mācību vizītes noslēgumā darba vidē balstītu mācību īstenošanas uzņēmumu apmeklējums (SIA RitmsR, SIA NEMO) un ekskursija pa pilsētu, apskatot kultūrvēsturiskos pieminekļus.

DarbaTirgus1 DarbaTirgus2 DarbaTirgus3
DarbaTirgus4 DarbaTirgus5 DarbaTirgus6
DarbaTirgus7 DarbaTirgus8 DarbaTirgus9