Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pievienots: 03.07.2018

29. jūnijā Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) Krāslavas teritoriālās struktūrvienības svinīgajā pasākumā desmit absolventi, kas veiksmīgi nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu, saņēma diplomus par profesionālo vidējo izglītību un iegūto specialitāti - „Auto virsbūvju remontatslēdznieks”.

Izglītības dokumentu pasniedza RVT direktore Dagnija Vanaga. Uzrunājot klātesošos, mācību iestādes vadītāja uzsvēra, ka ir gandarīta par to, ka kopš tehnikuma Krāslavas filiāles atvēršanas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu skaits ir ievērojami pieaudzis. Dagnija Vanaga pateicās pašvaldībai par sadarbību un nozīmīgu atbalstu profesionālās izglītības attīstībai Krāslavā un atzina, ka augstu vērtē iespēju saņemt pašvaldības palīdzību. Tehnikuma vadība ir ieinteresēta turpināt savstarpējo sadarbību un plāno izveidot Krāslavā reģionālo profesionālās izglītības kompetences centru, jo auto virsbūvju remontatslēdznieka specialitātes apgūšanu nepiedāvā neviena cita izglītības iestāde Latvijā.

Vēršoties pie RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pedagogiem, Dagnija Vanaga paziņoja, ka viņus gaida jauns izaicinājums – Aronsona ielā līdz septembrim jābūt gatavai vēl vienai ēkai, kas tiks izmantota mācību procesa nodrošināšanai un pasākumu rīkošanai. Līdz ar to Krāslavas teritoriālās struktūrvienības mācību bāzes izveidošana būs pabeigta.

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības direktors Andžāns Aivars novēlēja absolventiem neapstāties pie sasniegtā un turpināt savu izglītību.

A. Andžāns atzina, ka neatkarīgi no tā, kur nākotnē strādās vai mācīsies tagadējie absolventi, izglītība, ko viņi ir ieguvuši tehnikumā, ir pamats stabilai nākotnei. Tā ir neatņemama vērtība, kas nekad nezaudēs savu nozīmi.

Elvīra Škutāne, autores foto

informācija tika ņemta no