Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Piladzitis

Rudenī RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēknes sadarbībā ar PII "Pīladzītis" skolotājiem īstenoja Krāslavas novada domes jauniešu projektu konkursa atbalstīto projektu Krāslavas mazo bērnu sporta priekam",kura rezultātā tika sašūti lecāmaisi stafetēm,izplētnis komandu spēlēm un uztaisīta koka uzglabāšanas kaste,kas domātas sporta stundām. Paldies Krāslavas novada domei par atbalstu.