Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Top tehnikuma audzēkņu jaunākā tērpu kolekcija.
Struktūrvienības audzēkņi zināšanas gūst gan klātienē, gan attālināti - pielāgojas esošai situācijai.
Audzēkņu pārdomas par mācību procesu.