Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Šogad PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība startēja Krāslavas novada pašvaldības tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi".
Konkursa mērķis - paaugstināt Krāslavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un līdzdalību, iesaistot vietējos iedzīvotājus savu ideju formulēšanā un īstenošanā novada attīstībai.
Projekts "Multifunkciilonālā āra nojume" saņēma finansējumu. Tā mērķis ir atjaunot nojumi un izveidot multifunkcionālu āra nojumi mācību nodarbībām “Zaļā klase”, semināru, lekciju vadīšanai un jauniešu neformālās izglītības pasākumu rīkošanai.