Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā kursa datorsistēmu tehniķi piedalījās konkursā “Gudrais datoriķis”. Konkursa mērķis ir dot iespēju audzēkņiem pielietot mācību procesā vai patstāvīgi apgūtās zināšanas pielietot jaunās nestandarta situācijās.
Audzēkņiem bija iespēja pārbaudīt iegūtās zināšanas un prasmes dažādu IT jomas atjautīgos uzdevumos. Konkurss notika trīs etapos. Viens no etapiem bija saistīts ar lokālo tīklu ierīkošanu un uzturēšanu, kur audzēkņi, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas, sniedza atbildes par dažādiem datoru tīklu izveides pieprasījumiem.
Pēc lieliski paveiktiem uzdevumiem un spraigas punktu skaitīšanas, audzēkņi saņēma pārsteiguma dāvaniņas un diplomus. Strādājot kopā, mēs varam panākt labus rezultātus.
PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzēji Daiga Kušnire, Dāvids Babrovskis, Raivis Gavars.