Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pasākums „Profesiju kvests”
Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros aktīvāka PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa “Aktīvisti” 20.septembrī organizēja profesiju kvestu. Pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par apgūstamajām profesijām Krāslavā, kā arī apguva profesionālās un organizatoriskās prasmes, popularizēja veselīgu un lietderīgu laika pavadīšanu jauniešu vidū. Kopumā jauniešiem bija jāizpilda 7 uzdevumi saistīti ar kokapstrādes, autovirsbūvju remontatslēdznieka un tērpa stila specialitātēm. Pasākuma laikā jaunieši iepazina un aplūkoja Krāslavas pilsētu, tās vēsturiskus un kultūras objektus. Projekta dalībniekus nobeigumā uzrunāja uzņēmējs SIA „Iviks” valdes loceklis Ivars Stivriņš. Pasākums noslēdzas ar kopīgu gājienu no pilsētas centra uz PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru.
Kvests 1
Kvests 2
Kvests 3
Kvests 4
Kvests 5
Kvests 6
Kvests 7