Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, saņēma projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” atbalstu.
Šī gada 28.septembrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) pirmā aktivitāte „Pamani emocijas”. PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 20 1. - 4. kursa audzēkņiem un 20 pašpārvaldes pārstāvjiem bija iespēja aizdomāties par apkārt un sevī notiekošo, uzlabot savu mentālo veselību, prast strādāt ar savām emocijām, iemācīties būt saliedētiem un atbrīvoties no negatīvas ietekmes pēc Covid 19 pandēmijas. Projekta ietvaros tika piesaistīts SIA “Bērnu un pusaudžu centrs” krīzes intervences speciālists, klīniskais un veselības psihologs Irēna Žukovska, kura praktiskās nodarbības laikā ar neformālām apmācību metodēm sniedza priekštatu par emociju regulāciju, emocionālu inteleģenci, stresa toleranci un audzēkņu atbalstu nemiera laikā.
Aktivitātes mērķis tika sasniegts, audzēkņi kļuva drošāki un atvērtāki komunikācijai.