Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Šī gada 19.oktobrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) otrā aktivitāte „Neklusē.Runā”. PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 20 1.-4. kursa audzēkņiem un 20 pašpārvaldes pārstāvjiem bija iespēja iemācīties nebaidīties runāt, izteikt savu viedokli un attīstīt savas sociālās prasmes.
Projekta ietvaros tika piesaistīts publiskās runāšanas speciāliste Daina Andžāne, kura praktiskās nodarbības laikā ar neformālām apmācību metodēm attīstīja audzēkņu runātprasmi caur spēlēm un vingrinājumiem.
Aktivitātes mērķis tika sasniegts, audzēkņi kļuva drošāki un atvērtāki komunikācijai.