Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Šī gada 20.oktobrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) trešā aktivitāte „Uzticies”.
PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 20 1.-4. kursa audzēkņiem un 20 pašpārvaldes pārstāvjiem bija iespēja iesaistīties spēlē „Tīmbildings”, kas norisinājās Sporta atrakciju parkā „Starp debesīm un zemi” Ūdrīšu pagastā (Krāslavas novadā). Spēle notika svaigā gaisā, komandas piedalījās dažādos sporta uzdevumos, kas veicināja sadarbību, uzticību un cīņas garu. Spēle jauniešu vidū veicināja savstarpējo saliedētību un uzlaboja komunikācijas prasmes.
Aktivitātes mērķis tika sasniegts, audzēkņi kļuva drošāki, saliedētāki un atvērtāki komunikācijai.