Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrībai “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” tika atbalstīts projekts “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.
Šī gada 26.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” otrā aktivitāte „Nedrošībai saki Nē”, kuras laikā psiholoģe Velta Daņiļeviča iedrošināja jauniešus būt aktīvākiem un komunikablākiem, kā arī atbrīvoties no negatīviem stereotipiem, kuri traucē pilnvērtīgi attīstīties, pilnveidoties un komunicēt. Jaunieši tika rosināti realizēt savas pārdrošākās idejas un uzdrīkstēties mainīt vidi sev apkārt.
Aktivitātes mērķis tika sasniegts, audzēkņi kļuva aktīvāki un atvērtāki.