Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pateicoties biedrības “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” īstenotajam projektam “Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!”, (projekta konkurss „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”) PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 1.-3.kursa audzēkņi kopā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēniem iesaistījās aktivitātē “Mūsdienu ielu deju cikls”.
Visu oktobra mēnesi 15 jaunieši divas reizes nedēļā apmeklēja deju nodarbības, kuras vadīja STOPTIME Dance Studio vadītājs Aleksandrs Lukša. Nodarbībās jaunieši apguva mūsdienīgus deju soļus, sadarbojās, veicinot savu radošo un fizisko attīstību caur deju ritmiem. Nodarbību rezultātā tapa deju priekšnesums, kuru jaunieši 27.oktobrī demonstrēja Daugavpils Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas pacientiem, ārstiem un medicīniskajam personālam.
Lai iepriecinātu bērnus, kuri ārstējas slimnīcā, jauniešiem pievienojās arī daži multfilmu varoņi, kas apciemoja mazos pacientus. Multfilmu varoņi spēlējās ar bērniem un uzdāvināja katram mazu koka eņģelīti, kurš iepriecinās sirdi un palīdzēs ātrāk atveseļoties. Pasākums izdevās!
Paldies STOPTIME Dance Studio vadītājam Aleksandram Lukšam par darbu, radošām idejām un pozitīvām emocijām!
Paldies LSK Krāslavas komitejai par piedāvātām maskām.
Paldies Krāslavas novada domei par atbalstu un iespēju nokļūt mūsu jauniešiem uz šo pasākumu!