Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Šī gada 25. un 28.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās iesākās projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku labdarības akcija „Baltiem soļiem ziema nāk”. Akcijā varēja piedalīties jebkurš Krāslavas novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem , praktiski darbojoties ar pedagogiem Jāni Kukli un Rutu Zambari, jaunieši gatavoja Ziemassvētku dāvanas no auduma un koka Krāslavas novada veco ļaužu pansionāta iemītniekiem un aprūpes centra darbiniekiem. Darbojoties laiks paskrēja nemanot.
Labdarības akcijā jau iesaistījās un piedalījās PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.klases skolnieces, Krāslavas ģimnāzijas 9.klases skolnieces, Andrupenes un Andzeļu Bērnu un jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši.
Jaunieši, mēs jūs aicinām, esiet aktīvi un iesaisties arī jūs mūsu labdarības akcijā! Ņemiet līdzi draugus un nāciet, kopā sagādāt Ziemassvētku dāvanas citiem ir tik aizraujoši! Sekojiet informācijai PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra Facebook lapā. Mēs jūs gaidīsim!