Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Šī gada 11.novembrī, Lāčplēša dienā, biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” pasākums „Stiprini piederību Latvijai”, kurā tika iesaistīti Zemessardzes 35. kājnieku bataljona zemessargi, PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi un Krāslavas novada jaunieši. Pasākuma mērķis - stiprināt jauniešu pilsonisko piederību un veicināt patriotismu un demokrātisko vērtību popularizēšanu sabiedrībā.
Pasākuma laikā zemessardzes pārstāvji stāstīja par dienestu Zemessardzē, demonstrēja ekipējumu, veica paraugdemonstrējumus un iepazīstināja ar militāro specialitāšu daudzveidību. Jaunieši komandās un individuāli veica spēka un erudīcijas uzdevumus, pasākuma noslēgumā labākie saņēma atzinības rakstus un balvas. Pievakarē kopā ar Krāslavas novada iedzīvotājiem visi devās Lāpu gājienā, pieminot brīvības cīnītājus.
Paldies Zemessardzes 35. kājnieku bataljona pārstāvjiem un Ivanam Lukšam par dalību un atbalstu projekta aktivitātēs.