Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” saņēma projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” atbalstu.
Šī gada 12.oktobrī PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās Krāslavas novada jauniešiem notika atbalstīta projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” pirmā aktivitāte - diskusija „Iekustini sevi un sabiedrību”. Diskusijā piedalījās Krāslavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Julianna Moisejenkova, Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un Krāslavas novada pašvaldības domes deputāts, Dagdas jaunatnes lietu speciālists Aivars Bačkurs. Krāslavas pašvaldības speciālisti noraksturoja, kas ir sociāli atbildīgs jaunietis, sniedza ieskatu jauniešiem par iespējām iesaistīties pašvaldības piedāvātajos projektos, līdzdarboties dažādos pasākumos, sniedza informāciju par iespēju īstenot Erasmus projektus.
Vēlāk notika grupu darbs pie projekta idejas ģenerēšanas kopā ar Krāslavas novada pašvaldības speciālistiem. Grupas veiksmīgi tika ar idejas radīšanu un aizstāvēšanu.