Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku labdarības akcija „Baltiem soļiem ziema nāk”. Šī akcija noritēja no oktobra līdz decembra mēnesim, tajā varēja piedalīties jebkurš Krāslavas novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem . Praktiski darbojoties ar pedagogiem Jāni Kukli un Rutu Zambari, jaunieši gatavoja Ziemassvētku dāvanas Krāslavas novada veco ļaužu pansionātu iemītniekiem un aprūpes centra darbiniekiem. Darbošanās rezultātā tapa 200 dažādas dāvanas, lai iepriecinātu ikkatru - skaistas koka paplātes, eņģeļi, koka lāpstiņas un auduma maisiņi, kuri tika piepildīti ar smaržīgām zāļu tējām.
Labdarības akcijā kopumā iesaistījās un piedalījās 70 jaunieši no PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.klases, Krāslavas ģimnāzijas 9.c, 11.ab un 10.klases, Andrupenes un Andzeļu Bērnu un jauniešu centra un Krāslavas grāfu Plāteru v. n. poļu pamatskolas 8.un 9.klases.
Šī gada 21.decembrī Ziemassvētku dāvanas tika nogādātās adresātiem uz Veselības un sociālo pakalpojumu centru “Dagda”, Krāslavas novada sociālās aprūpes centru “Skuķi” un Krāslavas veco ļaužu pansionātu „Priedes”.
PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēknis Daniils Pantelejenko un pedagogs Jānis Kuklis iepriecināja pansionātu iemītniekus ar ģitāras spēli un dziesmām.
Paldies visiem jauniešiem, kuri iesaistījās Ziemassvētku dāvanu izgatavošanā!
Paldies LSK Krāslavas komitejai , ZS “Kurmīši” par atbalstu, ziedotajām zāļu tējām un žāvētiem augļiem!
Paldies PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centram par atbalstu un iespēju nogādāt dāvanas Krāslavas novada pansionāta iemītniekiem!