Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pirmā mācību semestra beigās, 22. decembrī, Krāslavas ģimnāzijā norisinājās viens no skaistākajiem sporta pasākumiem - „Ziemassvētku volejbola turnīrs 2022”. Sacensības tika organizētas kā sporta svētku diena, kura pulcināja 16 komandas, vienlaikus darbojoties Krāslavas ģimnāzijas un Krāslavas Sporta skolas zālē.

8.-9. klašu grupā piedalījās zēnu un meiteņu komandas no Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolas, Dagdas vidusskolas. Dagdas vidusskolas meiteņu komanda kļuva par uzvarētājām un tika apbalvota ar kausu, Varavīksnes vidusskolas komanda izcīnīja otro vietu, Krāslavas ģimnāzijas meitenes ieguva 3.vietu. Savukārt zēnu konkurencē Varavīksnes vidusskolas komanda izcīnīja kausu, Krāslavas ģimnāzijas komanda ierindojās otrajā vietā, bet Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolas komanda ieguva trešo vietu.

Kā neatņemama „Ziemassvētku volejbola turnīrs 2022” sastāvdaļa bija „Apakšiņu” konkurss. Par uzvarētājiem konkursā 8.-9. klašu grupā kļuva Reinis Krumpāns (Krāslavas ģimnāzija) un Arina Hološina (Krāslavas Varavīksnes vidusskola), bet vecākajā grupā Marija Patrīcija Kovaļevska (Krāslavas ģimnāzija) un Andrejs Puzanovs (Dagdas vidusskola).

Aizraujošas, intrigu pilnas spēles norisinājās starp vecāko klašu Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu un pieaicinātajām Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC RVT) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra, Krāslavas ģimnāzijas absolventu, skolotāju un skolēnu vecāku volejbola komandām. Četru sieviešu komandu konkurencē ar uzvarētāju kausu tika apbalvota Krāslavas ģimnāzijas absolventu komanda, Krāslavas ģimnāzijas jaunietes ierindojās otrajā, bet Varavīksnes vidusskolas komanda trešajā vietā.

Jāatzīmē, ka vīriešu konkurencē piedalījās sešas komandas! Par čempioniem Krāslavas ģimnāzijas „Ziemassvētku volejbola turnīrs 2022” kļuva Krāslavas ģimnāzijas absolventu komanda. Otrajā pozīcijā ierindojās skolotāju un vecāku komanda, trešo vietu ieguva Dagdas vidusskolas komanda.

Ziemassvētku volejbola turnīru organizēja Krāslavas ģimnāzijas sporta skolotāji, sacensību galvenais tienesis bija ģimnāzijas KVĢ absolvents Imants Vilmanis.

 Vol 1