Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” noslēdza projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” realizāciju.
Projekta mērķis ir iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas bērnus un jauniešus dažādās ārpus formālās izglītības aktivitātēs, kuras saistītas ar grupas saliedēšanas un jauniešu komunikācijas prasmju attīstīšanu un psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu.
Projekta „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!” aktivitātes Krāslavā notika laika posmā no 2022.gada septembra līdz 2023.gada februārim. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolu un RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru. Jaunieši pilnveidoja un dažādoja savu ikdienu ,piedaloties dažādās interesantās izglītojošās nodarbībās.
Septembrī tika organizēts divu dienu pārgājiens mežā. Projekta dalībnieki iepazinās ar robežsargu un kinologu darbu, piedalījās nakts orientēšanās sacensībās un spēlēja Airsoft spēli. Pārgājiens noritēja draudzīgā atmosfērā, iegūstot jaunas prasmes un emocijas. Savukārt,oktobrī jauniešiem bija iespēja apgūt mūsdienīgu ielu deju pamatus„Stoptime Dance Studio” trenera Aleksandra Lukšas vadībā. Nodarbību rezultātā tapa deju priekšnesums, kuru jaunieši demonstrēja Daugavpils Reģionālās slimnīcas bērnu nodaļas pacientiem, ārstiem un medicīniskajam personālam.
Novembrī notika nodarbības, kurās tika apgūta teātra mākslas improvizācija un izveidoti divi videoklipi – veltīti Latvijas Valsts svētkiem un Krāslavas simtgades jubilejai. Decembra mēnesī jauniešiem notika peldētapmācību nodarbības Krāslavas peldbaseinā profesionāla trenera vadībā. Projektā iesiasitītie jaunieši uzlaboja peldētprasmi un uzkrāja enerģiju, lai ļautos jauniem un veselīgiem izaicinājumiem.
Janvārī notika Eko seminārs ar paraugdemonstrējumiem, kura laikā jaunieši uzzināja, kā var pārveidot dažadas lietas, dodot tām otro elpu.
Februārī projektā iesaistītajiem jauniešiem tika dota iespēja darboties kopā ar karjeras speciālistu, kurš palīdzēja katram izprast savas intereses un dotības.
Pēc projekta realizācijas jaunieši izjuta gandarījumu par paveikto, ieguva jaunus kontaktus un pieredzi, palika aktīvāki un zinošāki.
Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” izsaka pateicību Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas un RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra jauniešiem par aktīvu dalību projekta aktivitātēs, kā arī Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai par atbalstu projekta īstenošanā.