Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

2023.gada 2. februārī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā notika programmas ”Tērpu izgatavošanas un stila speciālists” audzēkņu tikšanās ar skolas absolventi Larisu Mihejevu ( Plutjakovu), kura tehnikumu absolvēja 2021. gadā. Kādu laiku Larisa strādāja vietējā šūšanas uzņēmumā ”IV Plus”, bet šobrīd studē neklātienē Daugavpils Universitātē, lai iegūtu pirmsskolas pedagoga kvalifikāciju un paralēli strādā Krāslavas pirmsskolas iestādē „Pīlādzītis” par pirmsskolas pedagogu. Larisa pastāstīja meitenēm par savu pieredzi studējot tehnikumā, par gatavošanos kvalifikācijas eksāmeniem, dalību tehnikuma pašpārvaldē un ārpusstundu aktivitātēs,kā arī par savu pieredzi un iespējām piedaloties Erasmus+ mobilitātes projektā Itāljā. Neformālā gaisotnē laiks paskrēja nemanot. Galvenās atziņas pēc šīs tikšanās-pēc iespējas aktīvāk jāpavada laiks studējot tehnikumā, jāatceras, ka nekas nav neiespējams, ja ir vēlēšanās, ir jāizmanto visas iespējas, ko piedāvā dzīve!

WA 2

WA 1

WA 3