Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Jaunieti, esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem un gribi radoši izpausties! Nāc dejot! Iestudēsim deju, kura būs veltīta Krāslavas simtgadei!
Nodarbības notiek projekta "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.