Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Kokapstrādes specialitātes KM1, KM2, K3-2 audzēkņu veikums 2022./2023.m.g. Meistarība tiek pilnveidota radot oriģinālas un praktiskas lietas. Lepojamies!

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012