Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

19.-21.aprīlī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi Artis Donga un Aļģis Berestņevs piedalās pašpārvalžu mācībās “Pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”, kas norisinās Siguldā.
Mācībās pašpārvaldes audzēkņi veidos izpratni par neformālo izglītību un tās jēgpilnu lietošanu skolēnu pašpārvalžu ikdienas darbādarbā, veicinās izpratni par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas nozīmi skolā un sabiedrībā, kā arī uzzinās par dažādu projektu veidiem un to realizēšanas iespējām.
Mācībās piedalās audzēkņi no 11 dažādām Latvijas vidusskolām un tehnikumiem.