Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

20.aprīlī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi Artis Donga un Aļģis Berestņevs turpina dalību pašpārvalžu mācībās “Pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”, kas norisinās Siguldā.
Šodien audzēkņi apguva komandas veidošanas prasmes, diskutēja par pašpārvaldes pienākumiem un darbību,noskaidroja,kā aizstāvēt savas vajadzības un iesaistīties mācību un audzināšanas darbā. Jaunieši plānoja dažādus pasākumus kā arī izmēģināja jaunas neformālās metodes.