Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

 
➡️27. aprīlī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra aktu zalē pulcējās topošie autovirsbūvju remontatslēdznieki,mēbeļu galdnieki un koksnes materiālu apstrādātaji ,lai tiktos ar mūsu tehnikuma absolventiem – Edgaru Baluli, Normundu Vanagu un Jāni Kukli.
Domājot par mūsu audzēkņiem, kuriem darbs izvēlētajā profesijā vēl tikai priekšā, lūdzām absolventus pastāstīt par savu profesiju un dalīties pieredzē .
🪚Šobrīd Normunds Vanags ir uzņēmējs jau 15 gadus un darbojas savā kokapstrādes uzņēmumā” CNC”Wood” .Jau ilgus gadus viņš kopā ar brāli sadarbojas ar mūsu tehnikumu, piedāvājot prakses vietas savā uzņēmumā un apmācot mūsu topošos mēbeļu galdniekus un koksnes materiālu apstrādātājus.
🚗Edgars Balulis pēc profesijas iegūšanas strādā vietējā Krāslavas auto servisā IK”Krāslavas Motors” ,ar kuru tehnikumam arī ir izveidojusies veiksmīga sadarbība, tur topošie autovirsbūves remontatslēdznieki pilnveido savas prasmes darba vidē balstītās mācībās.
🪜Jānis Kuklis ir profesionālo prieksmetu skolotājs un audzinātajs tehnikumā jau daudzus gadus.Viņš pastāstīja, ka mācoties tehnikumā, ir saņēmis RVT apbalvojumu –Goda zīme , piedalījies profesionālās meistarības konkursā”Krēsls”,viņa izgatavotais krēsls šobrīd ir apskatāms Rīgas Valsts tehnikuma muzejā.
➡️Audzēkņi uzdeva jautājumus, sirsnīgā sarunā laiks paskrēja nemanot. Paši absolventi uzsvēra, ka zināšanas un prasmes,ko viņi ir ieguvuši tehnikumā , ir bijušas par pamatu veiksmīgas karjeras veidošanā. Klausoties absolventu stāstītajā par mācībām tehnikumā un dzīvi ārpus tām, radās pārliecība, ka, ja vien tu spēj nebaidīties un darīt,strādāt, attīstīties un mēģināt, dzīve vienmēr piedāvās iespējas realizēt sevi gan izvēlētajā profesijā gan uzņēmējdarbībā.
Vienmēr ir prieks satikties ar mūsu absolventiem, ceram arī uz turpmāko sadarbību!🤝