Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Jaunieti, esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem, nāc un pievienojies ar savu klasi Jauniešu dienai "Sveika, vasara!
Informācija un pieteikšanās pa tālr.nr. 28304906 (Agita)
Pasākums notiks projekta "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.