Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

25.-26.maijā RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi Artis Donga un Aļğis Berestņevs piedalās pašpārvalžu mācībās “Pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode” 2.modulis, kas norisinās Siguldā.
Mācībās pašpārvaldes audzēkņi veidos izpratni par pilsoniskās līdzdalības un demokrātijas nozīmi izglītības iestādē, neformālo izglītību, tās metodēm un to jēgpilnu lietošanu skolēnu pašpārvalžu ikdienas darbā. Mācībās skolēnus informēs un atbalstīs skolēnu pašpārvaldes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, „Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu mērķu un ideju izstrādē.
Mācībās piedalās audzēkņi no 11 dažādām Latvijas vidusskolām un tehnikumiem.