Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Konkurss “Jaunais mehāniķis un datoriķis”
27. septembrī RVT Krāslavas tehnoloğiju un inovāciju centrs notika projekta “Jaunais mehāniķis un datoriķis” aktivitāšu īstenošana. Tehnikuma telpās un mācību darbnīcās tika organizēts konkurss “Jaunais mehāniķis un datoriķis” ,kurā piedalījās skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas ģimnāzija un audzēkņi no RVT Krāslavas tehnoloğiju un inovāciju centrs .
Projekta aktivitātes tika realizētas, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības finansētajam jauniešu iniciatīvu projektam. Projekta “Jaunais mehāniķis un datoriķis” īstenotāji bija neformālā jauniešu grupa – RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu pašpārvalde. Pasākums tika organizēts ar mērķi motivēt vietējos jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā, apgūt profesionālās un organizatoriskās prasmes, kuras noderēs ne tikai mācību laikā, bet arī veicinās veiksmīgu karjeras attīstību, kā arī popularizēs veselīgu laika pavadīšanu jauniešu vidū.
Pasākums tika atklāts ar sadraudzības spēli, kuras laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties darbojoties komandās. Konkursa laikā audzēkņi iejutās draudzīgajā atmosfērā un iepazina tehnikuma apgūstamās profesijas, demonstrējot savas zināšanas un prasmes dažādu praktisko uzdevumu veikšanā. Jaunie automehāniķi sacentās un izmēģināja prasmes riepu montāžā un automašīnas spārna buktes taisnošanā, bet datoriķi mēgināja izvēlēties komponentes un salikt tās atpakaļ daļēji izjauktā datorā vai arī ,sekojot instrukcijām, savienot vītā pāra tīkla kabeli ar tam paredzēto konektoru. Visi veiksmīgi tika galā ar interesantajiem uzdevumiem un guva jaunu pieredzi.
Lai varētu noteikt iegūtās vietas katrā grupā, visus konkursa uzdevumus žūrija vērtējā individuāli. Pasākuma noslēgumā notika 1. – 3. vietu ieguvēju apbalvošana ar diplomiem un vērtīgām balvām, kā arī skolas saņēma pateicības par audzēkņu piedalīšanos kopīgā pasakumā.
Konkursā „Jaunais datoriķis” 1.vietu ieguva Dmitrijs Adamovičs (Krāslavas gimnāzija) , 2. vietu- Kristīne Maļinovska (Krāslavas gimnāzija), bet 3.vietu- Darja Konceviča (Kāslavas Varavīksnes vidusskola).
Konkursā „Jaunais automehāniķis” 1. vietu ieguva Igors Bārtulis (RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs), 2. vietu - Gabriels Misjūns( Krāslavas ģimnāzija) , 3. vietu ieguva Damirs Trupiņš (Kāslavas Varavīksnes vidusskola).
Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par iespēju īstenot jauniešu iniciatīvu! Paldies RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centram, Krāslavas Varavīksnes vidusskolai un Krāslavas ģimnāzijai par dalību pasākumā un visiem dalībniekiem par aktivitāti un uzdrīkstēšanos!
Raksta autors: neformālā jauniešu grupa - RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu pašpārvalde
Foto: RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkne Santa Krista Krama