Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

„Ar gaismu šo dienu piepildīt, mīļus vārdus draugiem pasacīt, ar dziesmām debesis saviļņot, Latvi ju mīlot un piepildot!” –  tā skan Rīgas Valsts tehnikuma himna.

 RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu un skolotāju pasākums „Par tavām un manām mājām” , veltīts Latvijas valsts proklamēšanas 105. gadadienai, saviļņoja un piepildīja dalībnieku sirdis ar mīlestību pret savu dzimteni, cieņas sajūtu, drosmi vienmēr būt stipriem un gataviem aizsargāt savu ģimeni , savas dzimtās mājas, savu Latviju.