Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā 21. martā notika pasākums „Vecāku diena 2024”.

1.-4. kursa audzēkņu vecāki iepazina tuvāk mācību vidi, mācību darba organizāciju un sasniegumus. „Ātro randiņu ” stacijās satikās pārrunās ar administrāciju, audzēkņu pašpārvaldes pārstāvjiem, atbalsta personālu, grupu audzinātāju un pedagogiem.

Radošu darbnīcu aktivitātēs vecākiem bija iespēja iejusties savu bērnu profesionālās mācības jomā. Šūšanas darbnīcā varēja gūt ieskatu kā top tērpu kolekcijas- no auduma gabala līdz stilīgam apģērbam.
 
Katra vecāka pašdarinātais ,metamais koka kauliņš kokapstrādes darbnīcā, radīja neviltotu prieku par veiksmīgi padarīto darbu.
 
Vecākiem bija iespēja iejusties datortehniķu lomā un pēc IT standartiem salikt datora tastatūras izkārtojumu.
 
Auto darbnīcā vecākiem bija iespēja no izprintētam 3D printera detaļām salikt īstu V6 dzinēja paraugmodeli.
 
Aprūpētāju aroda darbnīcā vecāki tika iepazīstināti ar mācību teorētisko un praktisko darbību.Apskatīja aprīkojumus un iekārtas, kuras sava darba gaitās izmanto aprūpētāji.
 
Ekskursijas laikā, vecāki tika iepazīstināti ar ikdienas mācību vidi RVT KTIC centrā. Pateicamies visiem vecākiem un pedagogiem par aktīvu iesaistīšanos un pozitīvu noskaņojumu!