Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs


Popularizējot tehnikuma piedāvātos izglītības pakalpojumus un veicinot sadarbību ar vispārējās izglītības iestādēm, tehnikuma karjeras konsultante Solveiga Keistere, sadarbībā ar tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra pedagogiem un audzēkņiem, 2024.gada marta beigās, viesojās vairākās Krāslavas novada pamatskolās un vidusskolās, lai informētu par mācību iespējām tehnikumā, profesionālās izglītības priekšrocībām, interešu izglītību un sabiedriskajām aktivitātēm.

Tikšanās laikā 8., 9.klašu skolēniem bija iespēja ne tikai teorētiski uzzināt par apmācību procesu RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā, bet arī kopā ar profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem: Rutu Zambari, Jāni Kukli, Juri Krumpānu un Raivi Gavaru piedalīties auto, koka, šūšanas un IT meistarklasē. Paldies audzēkņiem Aļgim Berestņevam, Katerinai Slastjunovai, Vladai Grebņovai un Artim Olehno par atbalstu meistarklašu īstenošanā!

Pateicamies par sadarbību Robežnieku, Indras, Priežmales, Ezernieku, Andrupenes pamatskolām, Dagdas vidusskolai, Krāslavas Varavīksnes vidusskolai un Krāslavas ģimnāzijai!