Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Pirms kvalifikācijas eksāmena kārtošanas, RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra aprūpētāju programmas 3. kursa audzēknes, izmēģināja savas profesionālās prasmes „Aprūpētāju meistarības” pēcpusdienā.
 
Topošajām aprūpētājām bija jāveic pārbaudījumi atbilstoši mācību moduļu apguves uzdevumiem:
● Identificēt klienta individuālās vajadzības higiēnas procedūras veikšanā.
● Noteikt klienta veselības patoloģiskos stāvokļus, kuri ietekmē vitālos rādītājus, veikt vitālo rādītāju noteikšanu.
● Veikt klientam nepieciešamās ikdienas higiēnas procedūras, ievērojot higiēnas prasības, pielietojot atbilstošos līdzekļus, inventāru un tehniskos palīglīdzekļus, nodrošinot klientam komfortu, ievērojot klienta drošības principus.
● Sniegt pirmo palīdzību dzīvībai bīstamās situācijās visās vecuma grupās.
 
Visas audzēknes sekmīgi paveica uzdoto, pierādot, ka aprūpētāji ir viena no svarīgajām un izzinošām profesijām!
 
Paldies skolotājai Benitai Siliņai un 3.kursa audzēknēm!
 
Novēlam veiksmi kvalifikācijas eksāmenā!
 
Ja rodas interese apgūt aprūpētaja profesiju, pievienojies mums RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā!