Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Top tehnikuma audzēkņu jaunākā tērpu kolekcija.
Struktūrvienības audzēkņi zināšanas gūst gan klātienē, gan attālināti - pielāgojas esošai situācijai.
Audzēkņu pārdomas par mācību procesu.
 

AV 1 grupas audzēkņi izgatavo automobiļa garensijas pirmās detaļas. Griež, loka, metina un slīpē.

Pedagoģes Ilonas Stepiņas brauciens ar audzēkņiem, projekta ERASMUS+ ievaros, uz Itālijas pilsētu Parabitu 2019./2020. mācību gadā nes augļus.

 

TS 3 un TS 4 grupas audzēknes pielāgojas prasībām nēsāt sejas maskas, piegriež un šuj tās sev pašas.

Pie mums strādā radoši, aktīvi un vienmēr smaidoši pedagogi.

 Skolotaji6 Skolotaji7 Skolotaji8

Audzēkņi saka "Paldies!" RVT Krāslavas struktūrvienības skolotājiem ar grāmatzīmēm, kuras izgatavotas, apgūstot datorizēto mašīnizšūšanu Krāslavas struktūrvienībā. "Paldies Jums par pacietību un zināšanām, ar kurām Jūs dalāties!"

23.-24 septembrī AV4 grupas audzēkņi Ingars Pārpucs un Andris Pārpucis ir veiksmīgi apguši IREX Baltijas jauniešu medijpratības trenera programmu, kļūstot par jauniešu treneri, kas viņam sniedz iespēju pasniegt nodarbības un izglītot visus interesentus medijpratības jomā un mācīt kritiski izvērtēt plašsaziņas līdzekļu sniegtās informācijas saturu un ticamību.
Paldies audzēkņiem, ka viņi velta papildus laiku sevis izglītošanai!

18.septembrī Krāslavas teritoriālās struktūrvienības komanda izcīnīja 3.vietu futbolā Krāslavas novada pasākumā Latvijas "Olimpiskā diena"