Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā kursa datorsistēmu tehniķi piedalījās konkursā Drošākas interneta dienas ietvaros.
Drosa interneta diena 2022
2.martā Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi piedalījās jautrās sporta spēlēs, kas veicināja grupu saliedētību un prasmi sadarboties. Sacensībās piedalījās piecas grupas, katrai no tam bija izveidots savs logo. Pasākuma noslēgumā audzēkņi saņēma diplomus un saldas balvas.
Paldies pasākuma organizatoriem Alisei Samsanovičai, Ivanam Lukšam un viņu palīgiem no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.
Sporta diena 1
Sporta diena 2
Sporta diena 3
Sporta diena 4
Sporta diena 5
Sporta diena 6
Sporta diena 7
Sporta diena 8
Sporta diena 9
Sporta diena 10

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi, topošie mēbeļu galdnieki un tērpu stila speciālistes no 07.februāra līdz 10.martam Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros pilnveido praktiskās iemaņas Itālijas pilsētas Parabita mācību centrā Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E.Giannelli".

Italija

Italija 1

Italija 2

RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi, topošie autovirsbūvju remontatslēdznieki - Arvīds Pizāns, Roberts Kleščinskis, Aleksandrs Tukāns, Iļja Burcevs - no 17.janvāra līdz 17.februārim Erasmus+ mobilitātes projekta ietvaros pilnveido praktiskās iemaņas Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Aveyro mācību centrā un tā sadarbības uzņēmumos Francijā.
Erasmus 1
Erasmus 2
Erasmus 3
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības audzēkņu pašpārvaldes izveide.
Pagājušā gada decembrī tika izveidots RVT Krāslavas struktūrvienības audzēkņu pašpārvalde. Darbs pašpārvaldē balstās uz brīvprātības principa - audzēkņi raksta jaunus projektus un domā par jauniem pasākumiem, kā arī palīdz mācību iestādei labāk izprast jauniešu vajadzības izglītības procesa īstenošanā. Pašpārvaldē darbosies aktīvākie jaunieši

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienības foto un video apvienība dalībnieku apmācības.
PIKC RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā darbu sāka brīvprātīgu audzēkņu fotoreportieru apvienība. Pirmais darbs - video klips, kura mērķis radīt svētku noskaņojumu ikvienam (facebook.com/rvtkraslava/videos/619863169283743). Lielu paldies sakām Krāslavas fotogrāfam Anatolam Kauškalim, jo viņš palīdz audzēkņiem apgūt foto un video prasmes. Materiāltehnisko atbalstu

TS2 audzēknei Laurai Kuprevičai brīvajā laikā patīk zīmēt, tādēļ radās ideja izveidot telpisku tekstila gleznu. Sākumā tika zīmēti papīra silueti, kuri vēlāk pārtapa košos vakartērpos. Lai šis darbs priecē teknikuma audzēkņus un lai iedvesmo jaunām, radošām idejām!

TS2 1

TS2 2

TS2 3

TS2 4

Ik novembri teju 3 miljoni skolēnu no 56 valstīm piedalās īpašā izaicinājumā - Bebr[a]s konkursā. Tajā skolēni, izmantojot loģisko un algoritmisko domāšanu, risina aizraujošus uzdevumus.

Ar RVT 1.kursa datorsistēmu audzēkņiem piedalījāmies šajā aizraujošajā izaicinājumā. Daži audzēkņi piedalījās jau iepriekšējos gadus Visma Bebr[a]s konkursā, citi startēja pirmo reizi. Konkurss ir lieliska iespēja trenēt loģisko domāšanu, spēju saskatīt

Krāslavas teritoriālās struktūrvienības KM1 un K2-2 grupas audzēkņu, tehnikuma pedagogu un tehnisko darbinieku kopdarbs, veidojot pārsteigumu Krāslavas pilsētas bērniem. Paldies Krāslavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.

Kamanas 1

Kamanas 2

Jaunās programmas "Aprūpētāji" 1.kursa audzēknes kopā ar AV1-2 grupas audzēkņiem skolotājas Benitas Siliņas vadībā noorganizēja un novadīja Ziemassvētku pasaku struktūrvienības skolotājiem. Pārsteigums izdevās. Paldies.

Pasaka 1

Pasaka 2

Pasaka 3

Pasaka 4

Pasaka 5