Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, saņēma projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” atbalstu.
Šī gada 28.septembrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) pirmā aktivitāte „Pamani emocijas”. PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju

Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu pašpārvalde 29.septembrī atklāja atpūtas telpu.
Labiekārtotā atpūtas telpā audzēkņiem notika brīvprātīga vieslektora lekcija, kurš izstāstīja par kiberdrošību, jo, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pieaug potenciālie draudi un hakeru ieinteresētība. Pēc lekcijas audzēkņi spēlēja galda tenisu, lika

Pasākums „Profesiju kvests”
Pateicoties Krāslavas novada pašvaldības atbalstam, jauniešu iniciatīvu projekta konkursa ietvaros aktīvāka PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu grupa “Aktīvisti” 20.septembrī organizēja profesiju kvestu. Pasākuma laikā jaunieši ieguva informāciju par apgūstamajām profesijām Krāslavā, kā arī apguva profesionālās un organizatoriskās prasmes, popularizēja veselīgu un lietderīgu laika

Pateicoties biedrības "Latvijas sociālās adaptācijas aociācija" īstenotajām projektam „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!”, PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 1.-3.kursa audzēkņi kopā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēniem iesaistījās "Divu dienu apmācošs pārgājiens mežā" aktivitātes īstenošanā. Diena iesākās ar pārgājienu līdz atpūtas vietai, kur notika visas aktivitātes. Projekta dalībniekus satika robežsargi, kinologi, kuri

Šī gada noslēgumā notika KM-1 un K2-2 audzēkņu radošo darbu konkurss "Izzini koku caur rotām". Jauniešu izgatavotās rotas varēja novērtēt visi tehnikuma jaunieši.
PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā kursa datorsistēmu tehniķi piedalījās konkursā “Gudrais datoriķis”. Konkursa mērķis ir dot iespēju audzēkņiem pielietot mācību procesā vai patstāvīgi apgūtās zināšanas pielietot jaunās nestandarta situācijās.
Audzēkņiem bija iespēja pārbaudīt iegūtās zināšanas un prasmes dažādu IT jomas atjautīgos uzdevumos. Konkurss notika trīs etapos. Viens no etapiem bija saistīts ar lokālo tīklu ierīkošanu

29.jūnijā Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā notika firmas "Makita" kokapstrādes un metālapstrādes paraugdemonstrējumi. Paraugdemonstrējumos piedalījās uzņēmēji, struktūrvienības pedagogi un audzēkņi.
Paldies firmas "Makita" pārstāvjiem par iespēju iepazīties un izmēģināt jaunākas iekārtas.