Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Šī gada 11.novembrī, Lāčplēša dienā, biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” pasākums „Stiprini piederību Latvijai”, kurā tika iesaistīti

Latvijas Republikas dzimšanas dienu sagaidot, PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi 9.novembrī iesaistījās radošajās darbnīcās, ko organizēja un vadīja Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas novada komitejas brīvprātīgie. Tehnikuma audzēkņi darināja 64 piespraudes ar Latvijas simboliem.
Paldies Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas novada komitejai par sadarbību, svētku sajūtas radīšanu un patriotisma veicināšanu jauniešu

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Šī gada 25. un 28.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās iesākās projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku

Pateicoties biedrības “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” īstenotajam projektam “Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!”, (projekta konkurss „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”) PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 1.-3.kursa audzēkņi kopā ar Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas skolēniem iesaistījās aktivitātē “Mūsdienu ielu deju

Biedrībai “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” tika atbalstīts projekts “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā”.
Šī gada 26.oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” otrā aktivitāte „Nedrošībai

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” saņēma projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” atbalstu.
Šī gada 25.oktobrī profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC RVT) Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās iesākās atbalstīta projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku

Nodarbība notiek projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.
 Nedrosiba
Biedrība “Latvijas sociālās adaptācijas asociācija”, sadarbojoties ar Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centru, īsteno projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.
Šī gada 20.oktobrī notika atbalstīta projekta “Emociju lāde” (VP2022/3-33) trešā aktivitāte