Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

2023.gada janvārī-martā RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu neformālā grupa triju jauniešu sastāvā īstenoja iniciatīvu “Multifunkcionāla āra nojume”, kuras mērķis bija atjaunot nojumi un izveidot publiski pieejamu multifunkcionālu āra nojumi mācību nodarbībām “Zaļā klase”, pasākumu rīkošanai, kā arī filmu vakariem un citām jauniešu aktivitātēm.
Šī aktivitāte notiek Eiropas Jaunatnes gada ietvaros.

14.martā RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā notika “Sporta diena”, kuru organizēja audzēkņu pašpārvalde. Jauniešiem tika sagatavotas piecas dažādas sporta aktivitātes- “Virves vilkšana”, “Novuss”, ”Galda teniss”, “Šautriņu mešana” un “Volejbols”. Audzēkņi izveidoja 7 komandas, katrai komandai bija jāizdomā nosaukums, arī skolotāji neatpalika no jauniešiem un

Kokapstrādes specialitātes KM1, KM2, K3-2 audzēkņu veikums 2022./2023.m.g. Meistarība tiek pilnveidota radot oriģinālas un praktiskas lietas. Lepojamies!

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0010

0011

0012

09.marta rīts Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā iesākās ar cepumu smaržu, jau no agra rīta audzēkņu pašpārvaldes puiši gatavoja cepumus ar pārsteigumu, katrā cepumā tika paslēpts novēlējums, lai ikkatrs audzēknis, pedagogs un tehniskais personāls sajustu pavasari un sagaidītu to ar labiem vēlējumiem.
Mācību dienas beigās audzēkņu pašpārvalde gatavoja picas Kino vakaram, lai ikkatrs kino seansa apmeklētājs justos kā mājās. Pirms nogaršot picas

02.martā Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi piedalījās 19.kausa izcīņas sacensībās volejbolā vispārizglītojošo skolu komandām Krāslavas novadā - "Top! kauss", ko pēc divu gadu pārtraukuma, sadarbībā ar "Top!" veikalu tīklu, rīkoja Latvijas volejbola federācija.
Sacensību pamatideja - popularizēt veselīgu un sociāli aktīvu dzīvesveidu jauniešu vidū, kā arī veicināt viņu interesi par volejbolu.
Mūsu audzēkņu komanda (Alekss Fjodorovs(DT1-3)

2023. gadā 27.februārī  RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrā 1.kursa audzēkņiem notika tematiskā  audzināšanas stunda , kurā piedalījās  karjeras konsultantes  no Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas filiāles - Anita Jasjukoviča un Līga Japiņa. Viņas iepazīstināja audzēkņus ar situāciju Latvijas darba tirgū, pakalpojumiem, ko sniedz NVA. Jaunieši uzzināja par iespējām atrast šobrīd pieprasītās  vakances mūsu novadā un valstī, kā arī

Jaunieti, esi vecumā no 13 līdz 25 gadiem un gribi radoši izpausties! Nāc dejot! Iestudēsim deju, kura būs veltīta Krāslavas simtgadei!
Nodarbības notiek projekta "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā" ietvarā.
No šī gada janvāra līdz aprīlim biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizē projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti- fotoplenēru „Sajūti Krāslavas novadu”. Nodarbības fotomākslas pamatu apgūšanā vada profesionālais fotomākslinieks Anatols Kauškalis, kurš projektā iesaistītos