Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

2023.gada 19. janvārī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi Intars Stols (AV1-2), Artis Donga (AV1-2), Edgars Botors-Tumovs (AV2-2), Edijs Andžāns (AV2-2) un Aleksandrs Tukāns (AV3-1) piedalījās konkursa “Young Car Mechanic 2023” pirmajā kārtā. Konkursā piedalījās 401 dalībnieks no 17 izglītības iestādēm.

Konkursa 2.kārtai, kura notiks 2023. gada 3. martā Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” Rīgā, tika izvirzīti 4 mūsu audzēkņi - Intars Stols

Biedrība „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” noslēdza projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” realizāciju.
Projekta mērķis ir iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas bērnus un jauniešus dažādās ārpus formālās izglītības aktivitātēs, kuras saistītas ar grupas saliedēšanas un jauniešu komunikācijas prasmju

2022. gada nogalē PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņu komanda "Nākotnes dāvana" - Renāts Maksimovs, Roberts Kleščinskis un Arvīds Pizāns, piedalījās Samsung ideju konkursā "Samsung Skola nākotnei/ Samsung solve for tomorrow", kuru organizēja SIA Samsung Electronics Baltics. Konkursā piedalījās jauniešu komandas 3-5 dalībnieku sastāvā no 9. līdz 12. klasei. Šogad jaunieši tika aicināti risināt sabiedrībā aktuālas problēmas,izmantojot

Novembrī PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra visi 1. un 2. kursa programmas "Datorsistēmu tehniķis" audzēkņi piedalījās konkursā Bebr[a]s 2022 . Tas ir pasaulē lielākais informātikas un loģiskās domāšanas konkurss,kuru Latvijā organizē vadošais ziemeļvalstu IT uzņēmums "Visma".Jaunieši pildīja aizraujošus uzdevumus informātikā, tajos galvenā uzmanība tika pievērsta problēmu risināšanas un loģiskās domāšanas prasmēm.

2023.gada 11.-13.janvārī RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi Arturs Pudniks (DT1-3) un Renāts Maksimovs (DT2-5) piedalās mācībās "Jauniešu līdzdalības projektu darbnīca" (2 līmenis) Rēzeknē.

Pirmā mācību semestra beigās, 22. decembrī, Krāslavas ģimnāzijā norisinājās viens no skaistākajiem sporta pasākumiem - „Ziemassvētku volejbola turnīrs 2022”. Sacensības tika organizētas kā sporta svētku diena, kura pulcināja 16 komandas, vienlaikus darbojoties Krāslavas ģimnāzijas un Krāslavas Sporta skolas zālē.

8.-9. klašu grupā piedalījās zēnu un meiteņu komandas no Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolas

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās notika projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku labdarības akcija „Baltiem soļiem

15. decembrī PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra 1. un 2. kursu audzēkņi programmas „Latvijas skolas soma” ietvarā devās ekskursijā uz Daugavpili. Audzēkņi apmeklēja Daugavpils skrošu rūpnīcu un Daugavpils cietoksni. Daugavpils skrošu rūpnīca ir vienīgā Baltijā, kur tiek ražota munīcija. Tā ir viena no vecākajām strādājošām rūpnīcām Latvijā ( atklāta 1886.gadā). Rūpnīcā strādā tikai 12 cilvēki, taču uzņēmums savu preci pārdod ne tikai

Biedrība “Latgales jauniešu sadarbības tīkls” saņēma projekta “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” atbalstu.
Šī gada 12.oktobrī PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra telpās Krāslavas novada jauniešiem notika atbalstīta projekta “Iekustini sevi un sabiedrību!” pirmā aktivitāte - diskusija „Iekustini sevi un