Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs

Teorētisko mācību priekšmetu un administrācijas atrašanās vieta

Adrese: Aronsona iela 3


Autovirsbūves praktisko mācību darbnīca

Adrese: Artilērijas iela 4

Kokapstrādes praktisko mācību darbnīca

Adrese: Rēzeknes iela 45